Την Πιλοτική Μονάδα του προγράμματος LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ., κ. Ζαχαρία Καλογεράκη με τον Αντιπρόεδρο του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου κ. Κώστα Βαρδαβά, την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020. Η έναρξη της τρίτης περιόδου λειτουργίας της Μονάδας πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή υπεραγορών στο πρόγραμμα, λόγω της πανδημίας του Covid 19 και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων.

Ο κ. Καλογεράκης, αφού ξεναγήθηκε και ενημερώθηκε από στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. για την πορεία υλοποίησης του έργου και για τη λειτουργία της μονάδας, δήλωσε: «Το πρόγραμμα LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα, είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα εδραίωσης συνθηκών κυκλικής οικονομίας, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά στην Ελλάδα. Είναι η απόδειξη ότι η αγαστή συνεργασία των φορέων της αυτοδιοίκησης με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και με τις περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες επιχειρήσεις, μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στην τοπική οικονομία.

Φέτος, με την κατακόρυφη μείωση του τουριστικού ρεύματος που καταγράφεται σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας της πανδημίας του Covid 19, τα δεδομένα λειτουργίας της μονάδας είναι διαφορετικά. Γι’ αυτό κι εμείς, πέραν από την εφαρμογή όλων των πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας, αναπροσαρμόζουμε τον σχεδιασμό μας και ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι ανάλογα των στόχων μας».