Συνάντηση της ομάδας διοίκησης του έργου Life F4F του ΕΣΔΑΚ «Τροφή από Τρόφιμα»

Την Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 διεξήχθη διήμερη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης Έργου (ΣΔΕ) στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed – LIFE-F4F (Καινοτόμος Διεργασία για τη Μετατροπή των Ξενοδοχειακών Αποβλήτων Τροφών σε Ζωοτροφή – LIFE-F4F), με κωδικό αριθμό LIFE15 ENV/GR/000257, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνάντηση της ομάδας διοίκησης του έργου Life F4F του ΕΣΔΑΚ «Τροφή από Τρόφιμα» Συνάντηση της ομάδας διοίκησης του έργου Life F4F του ΕΣΔΑΚ «Τροφή από Τρόφιμα»

Στη συνεδρίαση, η οποία σκοπό είχε τη συζήτηση για την τρέχουσα κατάσταση του προγράμματος και τον περαιτέρω προγραμματισμό των ενεργειών για την υλοποίηση των δράσεών του, συμμετείχαν εκ μέρους του ΕΣΔΑΚ ο Πρόεδρος Χάρης Μαμουλάκης Χαράλαμπος, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας Νίκος Στυλιανίδης και η Project Manager του Έργου Παρασκευή Πάντελη.

 

Αντικείμενα της 2ης Συνάντησης της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου ήταν:

 

·                     Η εξέλιξη της διαδικασίας κατασκευής της πιλοτικής μονάδας, όπου παρουσιάστηκαν τα σχέδια, ο εξοπλισμός και οι εκτιμήσεις κόστους.

·                     Η εξέλιξη των διαφορετικών διαγωνισμών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, όπως η διαδικασία αποκομιδής των υπολειμμάτων τροφίμων, η λειτουργία της μονάδας κοκ

·                     Η εξέλιξη των επαφών με ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή δράσης και την ανάπτυξη του βέλτιστου συστήματος αποκομιδής.

·                     H ανάλυση της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση των υπολειμμάτων ως ζωοτροφές (πχ υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται για γουνοφόρα ζώα) και πως θα πρέπει να προσεγγιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επανεξετάσει την προσέγγιση αυτή.

·                     Τα επόμενα βήματα για την εξέλιξη του έργου

 

Τέλος αποφασίστηκε η πραγματοποίηση της επόμενης συνάντησης της Ομάδας Διαχείρισης Έργου να γίνει στο Ηράκλειο το Σεπτέμβριο του 2017, με φορέα οργάνωσης το ΤΕΙ Κρήτης.