Ένα πιλοτικό πρόγραμμα στο Ηράκλειο Κρήτης, μετατρέπει καθημερινά 1,5 τόνο από τα υπολείμματα τροφίμων των ξενοδοχείων, σε ζωοτροφή.

Σήμερα, που το πρόγραμμα LIFE Τροφή από Τρόφιμα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, αναμένεται η ποσότητα αυτή να αυξηθεί ακόμα περισσότερο συμβάλλοντας σημαντικά στο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.

Το 2013, σχεδόν όλα τα απόβλητα των τροφίμων στην Ελλάδα, κατέληγαν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής – ΧΥΤΑ. Το σχέδιο δράσης της Ε.Ε. για την κυκλική οικονομία δίνει στις χώρες της Ε.Ε. δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των ΧΥΤΑ στο μέγιστο ποσοστό του 10% των αστικών αποβλήτων μέχρι το 2035 και ζητά από τις χώρες να λάβουν ειδικά μέτρα για τα τροφικά απόβλητα.

Στην Ελλάδα, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων απαιτεί από τους Δήμους να συλλέγουν το 40% των βιο-αποβλήτων τους χωριστά μέχρι το 2020, από το 5% που ίσχυε το 2016.

Το LIFE Τροφή από Τρόφιμα – F4F συμβάλει σε αυτές τις απαιτήσεις με μια καινοτόμα διαδικασία που φτιάχνει ζωοτροφή από υπολείμματα τροφίμων επιχειρήσεων εστίασης, κυρίως ξενοδοχείων και εστιατορίων (στον τομέα της φιλοξενίας). Την πρώτη περίοδο λειτουργίας, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2018, το έργο συνεργάστηκε με 4 ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου: 3 ξενοδοχεία πόλης (στο Ηράκλειο) και ένα ξενοδοχείο – τουριστικό θέρετρο (στη Χερσόνησο). Για τη δεύτερη επιχειρησιακή περίοδο (Ιούνιος – Οκτώβριος 2019) στις διευρυμένες λειτουργίες της προστέθηκαν μια εταιρεία υπηρεσιών catering και ένα δεύτερο τουριστικό θέρετρο στην Αμμουδάρα, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν περισσότεροι χώροι.

Παστερίωση με ηλιακή ενέργεια

Η ομάδα LIFE F4F, με επικεφαλής τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης – Ε.Σ.Δ.Α.Κ. δημιούργησε μια εξειδικευμένη πιλοτική μονάδα στο Ηράκλειο, η οποία αποτελείται από μια μονάδα προεπεξεργασίας και ένα θερμοκήπιο ηλιακής ξήρανσης. Τα τροφικά υπολείμματα συλλέγονται από τα ξενοδοχεία από ένα φορτηγό ψυγείο. Η ψύξη είναι ένα από τα πολλά μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διατήρηση υψηλών επιπέδων ασφαλείας σε όλα τα στάδια. Τα τροφικά υπολείμματα που συλλέγονται μεταφέρονται στην πιλοτική μονάδα LIFE F4F. Σ’ ένα πρώτο στάδιο, διαχωρίζονται με το χέρι και τεμαχίζονται στη μονάδα προεπεξεργασίας και έπειτα μεταφέρονται για το στάδιο της ηλιακής ξήρανσης στο θερμοκήπιο ηλιακής ξήρανσης.

«Η διαδικασία ξήρανσης διαρκεί περίπου 10 ημέρες» εξηγεί η κ. Παρασκευή Πάντελη από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. «Προσβλέπουμε να μειώσουμε τον χρόνο με την ολοκλήρωση των σχεδίων μας, με βελτιώσεις όπως είναι επιπλέον ηλιακά πάνελ και μια αντλία θερμότητας, στις 6 ημέρες».

Αυτές οι αλλαγές οφείλονται στην πιλοτική φάση, η οποία βοήθησε την ομάδα να εντοπίσει πού να κάνει βελτιώσεις σε όλη τη διαδικασία.

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την απαίτηση για ξεχωριστά ψυγεία σε όλα τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία, τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού κονιοποίησης μετά το τεμαχισμό των απορριμμάτων και την προσαρμογή των ηλιακών συσκευών ξήρανσης.

Το LIFE F4F συνεργάζεται με ξενοδοχεία που έχουν σαφές ενδιαφέρον για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων και όπου η διαλογή των απορριμμάτων είναι ήδη μέρος των δραστηριοτήτων τους ή στις προτεραιότητές τους. Με αυτά τα κριτήρια, το έργο μπορεί να εξασφαλίσει προστιθέμενη αξία στην αλυσίδα της διαχείρισης των αποβλήτων και επίσης να δείξει πως μπορούν να ωφεληθούν κι άλλα ξενοδοχεία ή επιχειρήσεις υπηρεσιών catering.

Από το πιλοτικό σε πλήρη κλίμακα

Μετά από 123 ημέρες λειτουργίας, κατά τη διάρκεια των οποίων πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες απαιτήσεις, δημιουργείται η πρώτη λειτουργία πλήρους κλίμακας. Οι εταίροι, όπως το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, χαιρέτισαν αυτό το επόμενο βήμα, αναφέροντας τα οφέλη που μπορεί να έχει το έργο στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Παράλληλα, οι ερευνητές του έργου δοκιμάζουν το αποξηραμένο προϊόν για να καθορίσουν τις κατάλληλες αγορές – είτε για χοίρους ή πουλερικά, είτε για κατοικίδια ζώα.

Υποστήριξη εθνικών εφαρμογών έργων

Το LIFE F4F ήταν ένα από τα πολλά έργα LIFE που επισκέφθηκε πρόσφατα η LIFE Cyclamen στην Αθήνα και την Κρήτη. Το LIFE Cyclamen εργάζεται για την αύξηση του ποσοστού επιτυχίας των προτάσεων έργων της Κύπρου για χρηματοδότηση από το LIFE και προσφέρει υπηρεσίες όπως ένας συνεργάτης για τους υποψηφίους του έργου καθώς και άλλα εργαλεία που βοηθούν τους οργανισμούς να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο παραγωγής μιας επιτυχημένης εφαρμογής LIFE.