info@life-f4f.gr    +30 2810 361610

Εταίροι

Α/Α ΦΟΡΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1 (Συντονιστής) Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης – ΕΣΔΑΚ
2 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΓΠΑ
3 Freie Universität Berlin – FUB
4 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – ΧΑΑ
5 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης – ΤΕΙ Κρήτης

Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης – ΕΣΔΑΚ

www.esdak.gr

Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) ιδρύθηκε το 2000. Σκοπός του συνδέσμου είναι η εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Κρήτης. Σε αυτό το πλαίσιο ο ΕΣΔΑΚ προετοιμάζει και υλοποιεί έργα και δραστηριότητες όπως:

– Προετοιμασία των προτάσεων για έργα στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως το Ταμείο Συνοχής

– Συμβολή στην υλοποίηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

– Εφαρμογή υποδομών διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ, μονάδες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης κλπ.)

– Η εφαρμογή των σχεδίων αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χωματερών

– Συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για την ανάπτυξη του προγράμματος ανακύκλωσης στην Κρήτη

– Προγράμματα επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του κοινού

– Υποστήριξη των τοπικών αρχών της Κρήτης, σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Μέλη του ο ΕΣΔΑΚ, ήταν 34 δήμοι από όλη την Κρήτη. Τώρα με το σχέδιο «Καλλικράτης» οι 34 δήμοι- μέλη του συνδέσμου έχουν συγχωνευθεί σε 24. Ο ΕΣΔΑΚ διοικείται από ένα διαδημοτικό διοικητικό συμβούλιο , αποτελούμενο από 68 Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους όπως ήταν στο σχέδιο «Καποδίστριας» για τις τοπικές αρχές.

Το επιστημονικό προσωπικό του συνδέσμου έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και απαρτίζεται από όλους τους τομείς τεχνογνωσίας που απαιτείται (Χημικοί Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Περιβαλλοντολόγοι). Ο ΕΣΔΑΚ έχει συμμετάσχει επίσης στο Εργαλείο WASP (LIFE10 / ENV / GR / 000622) Life + έργο, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία, απολύτως αναγκαία για το συντονισμό του έργου F4F.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΓΠΑ

www.aua.gr

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) αποτελείται από έξι Τμήματα που απονέμουν διπλώματα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Βιοτεχνολογίας, Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου και Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής. Το ΓΠΑ συνεχίζει σήμερα να συνεισφέρει σημαντικά στην ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη και τη χάραξη πολιτικής, με τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις γεωπονικές επιστήμες, με την παραγωγή πτυχιούχων υψηλής ποιότητας, καθώς και επιστημονική γνώση. Το ΓΠΑ έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα ερευνητικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Κατά τα τελευταία 15 χρόνια, το ΓΠΑ έχει αναλάβει πάνω από 1000 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Περίπου το ένα τέταρτο από αυτά ήταν μεγάλης κλίμακας, πολλαπλών-εταίρων, προγράμματα της ΕΕ. Περίπου το 25% των εξωτερικών χρηματοδοτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν είναι επιτυχής – ποσοστό επιτυχίας άνω του 20% ανταγωνιστικών προτάσεων έρευνας χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ. Το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής (ΦΘΔ) αποτελεί μέρος του τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών με εννέα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, τρεις τεχνικούς και μια σειρά μεταπτυχιακών φοιτητών (MSc, Ph.D). Οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια χημικών, μικροβιολογικών, μοριακών και βιοχημικών αναλύσεων και εγκαταστάσεις έρευνας για την θρέψη και τη διατροφή όλων των ειδών των εκτρεφόμενων ζώων (μηρυκαστικά, μονογαστρικά, κουνέλια, κλπ.). Η έρευνα του τμήματος ΦΘΔ επικεντρώνεται στη συστηματική διερεύνηση της διατροφικής φυσιολογίας των αγροτικών ζώων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της της Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας. Συνεργάζεται στενά με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τη βιομηχανία, τον ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις κ.λπ. Η χρηματοδότηση της έρευνας προέρχεται από την ΕΕ και τις προαναφερόμενες πηγές_ Το επιστημονικό επίπεδο και τη φήμη του τμήματος ΦΘΔ είναι αρκετά υψηλή, λόγω των δημοσιευμένων άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.

Freie Universität Berlin – FUB

www.fu-berlin.de

Το Τμήμα Κτηνιατρικής είναι ένα κέντρο έρευνας κτηνιατρικής και υπηρεσιών κτηνιατρικής φροντίδας στο Freie Universität Berlin. Είναι ένα από τα πέντε μέρη στη Γερμανία που προσφέρουν κτηνιατρική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το Ινστιτούτο Διατροφής προσφέρει όλο τον σχετικό εξοπλισμό και τις μεθόδους ανάλυσης που απαιτούνται για τη βιολογική και εργαστηριακή διατροφική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και των τεχνικών για την επεξεργασία και παραγωγή ζωοτροφών, καθώς και εγκαταστάσεις ζώων. Σήμερα, η κύρια εστίαση της έρευνας είναι η αλληλεπίδραση των διατροφικών παραγόντων με το έντερο ως διασυνδετικός κρίκος μεταξύ του ζώου και της διατροφής, και ειδικότερα των επιπτώσεων της διατροφής στην εντερική μικροχλωρίδα και τις αντιδράσεις του ανοσοποιητικού. Σύγχρονες τεχνολογίες όπως οι μεταγονιδιωματικές μέθοδοι για την αποτελεσματική μελέτη της εντερικής μικροχλωρίδας έχουν καθιερωθεί. Αυτό επιτρέπει την έρευνα των σύνθετων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διατροφικών παραγόντων και του ξενιστή σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Συνέργεια στο έργο θα είναι η παροχή συμπληρωματικής υποστήριξης με αναλυτικές εργασίες, ανταλλαγή μεθόδων, στήριξη των άλλων ομάδων στον καθορισμό των σχεδίων δοκιμής, παραγωγής των ζωοτροφών για σκύλους και γάτες σε μικρή πιλοτική κλίμακα και παροχή των in vitro πειραμάτων και δοκιμών σίτισης.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – ΧΠΑ

www.hua.gr

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (ΧΠΑ) είναι ένα ευέλικτο, άκρως εξειδικευμένο και δυναμικό ακαδημαϊκό ίδρυμα που ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής και τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών της διαχείρισης των αποβλήτων. Η αναλογία του δημοσιεύσεων ανά ακαδημαϊκό μέλος του προσωπικού το κατατάσσει 3ο στην Ελλάδα, ενώ πάνω από 300 ερευνητικά προγράμματα υλοποιήθηκαν από ΧΠΑ κατά την τελευταία δεκαετία, δίνοντάς του και πάλι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά έργων ανά ακαδημαϊκό μέλος του προσωπικού μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Μέσω αυτών των προγραμμάτων, καθώς την ευρεία συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS, το Πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο υψηλής ποιότητας συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και τον ιδιωτικό τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το έργο θα πραγματοποιηθεί από τη διυπηρεσιακή ομάδα έρευνας με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβάλλοντος & Τεχνολογία – SEMT», η οποία έχει μεγάλη εμπειρία σε διάφορα θέματα σχετικά με την διαχείριση αποβλήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα τροφικά απόβλητα, οργανικά απόβλητα, LCA, EPR και ανακύκλωσης, πρόληψης και της αποδοτικότητα των πόρων και της πράσινης κατανάλωσης. Ο επικεφαλής της ομάδας (Δρ. Κ Λαζαρίδη) και όλα τα μέλη έχουν εκτεταμένη εμπειρία και έχουν ηγηθεί / συμμετάσχει σε πάνω από 30 ερευνητικά έργα και έργα επίδειξης στους προαναφερθέντες τομείς. Η ομάδα έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Επιπλέον, η Δρ. Κ Λαζαρίδη έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Υπηρεσίας Ανακύκλωσης (2010-2013), τον οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπεύθυνο για τον κανονισμός λειτουργίας και την εφαρμογή των EPR πολιτικών στην Ελλάδα. Επίσης έχει εργαστεί σε πολλά έργα του LIFE που σχετίζονται με τα απόβλητα, και πιο πρόσφατα στην LIFE10 ENV / GR / 622 «Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου υποστήριξης της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Εργαλείο WASP», ως υπεύθυνη προγράμματος.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης – ΤΕΙ Κρήτης

www.teicrete.gr

Το ΤΕΙ Κρήτης είναι το μεγαλύτερο Ινστιτούτο Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κρήτη με περισσότερους από 18.000 μαθητές και 1.000 μέλη προσωπικό. Λειτουργεί σε έξι διαφορετικά πανεπιστημιουπόλεις σε όλο το νησί, και έχει πραγματοποιήσει επενδυτικά σχέδια άνω των 15.000.000 € μόνο τα τελευταία δέκα χρόνια, με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (μια οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων) να έχει χειριστεί περισσότερα από 40.000.000 € χρηματοδότησης τα τελευταία πέντε χρόνια.

Στο έργο F4F συμμετέχει το Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων. Ο Δρ. Τ Μανιός, Αναπληρωτής Καθηγητής, ηγείται της ομάδας που αποτελείται από ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή, δυο διδακτορικούς φοιτητές / βοηθούς της έρευνας, τρεις βοηθούς έρευνας και τέσσερις τεχνικούς. Η ομάδα έχει στην κατοχή της πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά τα τελευταία πέντε χρόνια, ένα εθνικό και ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, και πολλές παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Έχουν συστήσει επίσης την πρώτη Spin Off εταιρεία του ινστιτούτου.

Η ίδια ομάδα και έχει εκτεταμένη εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης τόσο για το ακαδημαϊκό χώρο, καθώς και για βιομηχανικούς εταίρους. Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια έχει πραγματοποιήσει έργα με συνολικό προϋπολογισμό πολύ πάνω από 3.000.000 € , συμπεριλαμβανομένων δύο έργων του Life (PURE και CONDENSE, δείτε λεπτομέρειες παρακάτω).

Η αρχική ιδέα και τα σχετικά πειράματα που παρουσιάζονται στην πρόταση διεξήχθησαν από την ομάδα του ΤΕΙ Κρήτης.