Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εορτασμού των 25 χρόνων του Προγράμματος LIFE στην Αθήνα

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Πρόσκλησης LIFE 2017 και με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 χρόνων από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE, καθώς και την έγκριση της Οδηγίας για τους οικοτόπους στην οποία βασίστηκε η δημιουργία του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000, το Πράσινο Ταμείο και η Greek LIFE Task Force διοργάνωσαν “Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εορτασμού των 25 χρόνων του ΠρογράμματοςLIFE”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, 9:30-19:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη.

Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εορτασμού των 25 χρόνων του Προγράμματος LIFE στην Αθήνα

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγιναν παρουσιάσεις από τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος LIFE, τους εμπειρογνώμονες της GR LTF, τους εκπροσώπους της ομάδας εξωτερικής παρακολούθησης ΝΕΕΜΟ, του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB).

Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εορτασμού των 25 χρόνων του Προγράμματος LIFE στην Αθήνα

Επιπλέον, τρέχοντα έργα LIFE, καθώς και όσα ολοκληρώθηκαν τον περασμένο χρόνο, συμμετείχαν  στην εκδήλωση με εκθεσιακά stands, με στόχο τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών, ενώ κατά τη διάρκεια του εορτασμού προβλήθηκαν φωτογραφίες και βίντεο Ελληνικών έργων LIFE.

Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εορτασμού των 25 χρόνων του Προγράμματος LIFE στην Αθήνα