Food 4 Feed Creta Maris

Food 4 Feed Creta Maris

Το ξενοδοχείο Creta Maris Beach Resort στη Χερσόνησο, ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Κρήτης, εντάχτηκε στο πρόγραμμα Food 4 Feed.

Τα στελέχη του προγράμματος ενημέρωσαν το προσωπικό του ξενοδοχείου για τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του έργου, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο.

Food 4 Feed Creta Maris

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) με το Creta Maris Beach Resort, μεταξύ άλλων προβλέπονται:

Η αποδοχή από μέρους του ξενοδοχείου των βασικών κανόνων συμμετοχής στο έργου που είναι ο διαχωρισμός των υπολειμμάτων τροφίμων στους χώρους που σχετίζονται με την παρασκευή και κατανάλωση τροφίμων εντός του ξενοδοχείου, η αποφυγή μίξης των υπολειμμάτων τροφίμων με γυάλινα ή πορσελάνινα σκεύη και θραύσματα αυτών, η απομάκρυνση τους από τους χώρους του ξενοδοχείου με επιμέλεια, ευθύνη, δαπάνη, μέσα και συνεργάτες του ΕΣΔΑΚ, κ.α.

Από την πλευρά του ο ΕΣΔΑΚ θα προσφέρει στο ξενοδοχείο, μεταξύ άλλων, τα μέσα που θα βοηθήσουν στη βελτίωση των διαδικασιών διαχωρισμού και συλλογής, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στην απομάκρυνση από το ξενοδοχείο των υπολειμμάτων, διαφημιστικό υλικό, στοιχεία σχετικών μετρήσεων που αφορούν τις ποσότητες που συλλέχθηκαν από το ξενοδοχείο, τη δυνατότητα οργάνωσης επισκέψεων στο χώρο της πιλοτικής μονάδας για τους πελάτες του ξενοδοχείου, κ.α.

Food 4 Feed Creta Maris