Σύμφωνα με την Αρ. Απόφασης 138.6/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, στις 26/6/2018, εγκρίθηκε σχετικό αίτημα των εταίρων του
έργου Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και Τ.Ε.Ι.Κ. για συγχρηματοδότηση του έργου, με το ποσό των 25.000 € για κάθε έναν από τους αιτούντες ετέρους.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ 138.6