Το πολυθεματικό συνέδριο RETASTE: Rethink Food Waste, που διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 6-8 Μαΐου από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο άνοιξε το διάλογο για το τεράστιο πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων, προτείνοντας εφικτές λύσεις για τη διαχείρισή του, λύσεις που ξεκινούν ακόμα και από το σπίτι μας. Στο Συνέδριο RETASTE συμμετείχαν περισσότεροι από 200 ερευνητές, εκπρόσωποι διεθνών, εθνικών, καθώς και τοπικών θεσμών, αλλά και εκπρόσωποι της βιομηχανίας, από περισσότερες από 30 χώρες. Το Πράσινο Ταμείο στήριξε έμπρακτα την οργάνωση χρηματοδοτώντας τη συμμετοχή 100 συνέδρων.

Μέχρι σήμερα, τα συνέδρια που αφορούν στη διαχείριση στερεών αποβλήτων αντιμετωπίζουν το απόβλητο συνολικά. Το RETASTE πραγματοποίησε μια τολμηρή καινοτομία, καθώς για πρώτη φορά συζητήθηκε αποκλειστικά ένα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο: τα υπολείμματα τροφίμων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς, παρά το γεγονός ότι τα υπολείμματα τροφίμων δεν αποτελούν τον κύριο όγκο των στερεών αποβλήτων, έχουν πολύ σημαντικό αποτύπωμα στην κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία, το περιβάλλον και τελικά στη ζωή μας.

Στο RETASTE παρουσιάστηκαν σύγχρονες λύσεις, από την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, μέχρι την αξιοποίησή τους σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας «από το χωράφι μέχρι το πιάτο» και «από το πιάτο μας μέχρι την ανάκτηση», βιοαποβλήτων που σήμερα θεωρούμε σκουπίδια. Το κλείσιμο του κύκλου αυτού είναι και το βασικό στοιχείο της κυκλικής οικονομίας που προϋποθέτει την αναπροσαρμογή ολοκλήρου του σημερινού γραμμικού παραγωγικού μοντέλου. Μέρος του κύκλου αυτού είμαστε και εμείς στην καθημερινότητά μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει τον πήχη πολύ ψηλά, στοχεύοντας στη μείωση των αποβλήτων τροφίμων κατά 50% ως το 2030. Ο στόχος αυτός μοιάζει ιδιαίτερα φιλόδοξος, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι οι κάτοικοι της Ευρώπης ξοδεύουν σήμερα για την αγορά τροφίμων το μικρότερο ποσό που ξόδεψαν ποτέ στην ιστορία τους, καθιστώντας έτσι την σπατάλη τροφίμων ιδιαίτερα «εύκολη». Μέσα από το RETASTE αναδείχθηκε μια πανδαισία καινοτόμων τεχνολογιών ποσοτικοποίησης, διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων τροφίμων, από τη χρήση της τεχνολογίας blockchain ως τη χημική ανακύκλωση βιοαποβλήτων μαζί με τις σακούλες, καθώς και την παραγωγή πολύ εξειδικευμένων μορίων από φυσικά αντιοξειδωτικά ως βιοπλαστικά, από συγκεκριμένες κατηγορίες υπολλειμάτων. Επίσης, αναδείχθηκαν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και οι πράσινες πολιτικές που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη αυτών των πολύ φιλόδοξων στόχων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του RETASTE εντάχθηκε και το workshop του έργου LIFE-F4F, στις 7 Μαΐου 2021, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου από το σύνολο των εταίρων αυτού, με περισσότερες από 15 παρουσιάσεις. Στο workshop αυτό παρουσιάστηκαν και αποτελέσματα άλλων σχετικών έργων. Περισσότεροι από 80 σύνεδροι παρακολούθησαν το workshop του έργου LIFE FOOD FOR FEED.